ABCDEFGHI
1
Central TimeCentral TimeCentral TimeCentral TimeCentral TimeCentral TimeCentral Time
2
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
3
7:00 AM
4
8:00 AM
5
9:00 AM
6
10:00 AM
7
11:00 AM
8
12:00 PM
9
1:00 PM
10
2:00 PM
11
3:00 PM
12
4:00 PM
13
5:00 PM
14
6:00 PMPNUT
15
7:00 PMPNUTMickey CalvinDj Jae G
16
8:00 PMPacoMickey CalvinDj Jae GDj Messy
17
9:00 PMPacoDj KenwoodD'Anthony SoulChildDJ CruzDj Messy
18
10:00 PMD'Anthony SoulChildDJ Cruz
19
11:00 PMJohnny KeyDJ Cruz
20
12:00 AMJohnny KeyDJ Cruz
21